Bộ Đổi Nguồn Từ 220V Sang Ổ Cắm Ô Tô 12V

240.000  180.000 

240.000  180.000 
  • Bộ chuyển đổi có giắc cắm tẩu chuyên dụng giống hệt với giắc cắm trên xe
  • Hỗ trợ tối đa 5A 60W, 8A 96W
Xóa