Xe Tự Cân Bằng Một Bánh Ninebot One SM02

2.500.000 

2.500.000 

Xe Tự Cân Bằng Một Bánh Ninebot One SM02 là dòng xe điện phổ biến được yêu thích bởi sự tiện lợi và được sử dụng như một phương tiện di chuyển đường bộ; vui chơi cho trẻ em; phương tiện di chuyển trong các Resort, công xưởng rộng cho công nhận,…