GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với nền tảng thietbiotonhap.com. Thiết Bị Ô Tô Nhập nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với nền tảng Thiết Bị Ô Tô Nhập. Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hay “Chính sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

“Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.

Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào.

Việc biên soạn các điều khoản về bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ theo nghị định chính phủ tại điều 68 đến 73 ND52-NDCP.

 

KHI NÀO THIẾT BỊ Ô TÔ NHẬP SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn trong các trường hợp sau:

– Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi.
– Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác.
– Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
– Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền tảng ứng dụng truyền thông xã hội và email.
– Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng hoặc Trang Web hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi.
– Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
– Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi.
– Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi.
– Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Trên đây chỉ là một số trường hợp phổ biến mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, không phản ánh hết toàn bộ các trường hợp mà chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

THIẾT BỊ Ô TÔ NHẬP SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

Dữ liệu cá nhân mà Thiết Bị Ô Tô Nhập có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

– Họ tên;
– Địa chỉ email;
– Ngày sinh;
– Địa chỉ thanh toán;
– Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
– Số điện thoại;
– Giới tính;
– Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi.
– Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi như thế nào;
– Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền theo quyết định riêng của chúng tôi được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được bạn cung cấp.

Nếu bạn đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Nền tảng của chúng tôi sử dụng tài khoản mạng xã hội của Bạn, liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản Mạng Xã hội của bạn hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội của Thiết Bị Ô Tô Nhập, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Bạn tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ và Nền tảng.

THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang Web (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là “cookie” (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.

COOKIES

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng

tôi cải thiện Nền tảng của chúng tôi và Các Dịch Vụ mà chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng mới. “Cookie” là các định danh chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn cho phép chúng tôi nhận diện máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho biết bạn đã truy cập trang nào, tính năng và số trang đã truy cập và thời gian đã dành cho, giữa các thông tin khác. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng được liên kết với thông tin về những thứ bạn đã chọn để mua và các trang bạn đã xem hoặc tìm kiếm. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng, ví dụ. Cookie cũng được sử dụng để cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn và để giám sát việc sử dụng Nền tảng.

Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được hết tất cả các tính năng của Nền tảng hoặc Các Dịch Vụ.

SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc thông qua bên thứ ba có thể được sử dụng bởi hoặc chia sẻ với các bên thứ ba (bao gồm các công ty liên kết, công ty có liên quan, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba) cho một số hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Để tạo điều kiện hoặc hỗ trợ cho các dịch vụ mà bạn yêu cầu;
– Để xử lý đơn đặt hàng bạn gửi thông qua Nền tảng;
– Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập vào Nền tảng và các dịch vụ của chúng tôi;
– Để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập vào Nền tảng và các dịch vụ của chúng tôi;
– Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc fax, email và/hoặc thư hoặc các phương tiện khác để duy trì và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc tài khoản của bạn với chúng tôi, trang web của chúng tôi, các dịch vụ và Nền tảng;
– Để thực hiện quy trình nhận dạng và xác minh những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp, bao gồm các dịch vụ kiểm tra liên quan;
– Để duy trì, vận hành, cải tiến và phát triển Nền tảng và các dịch vụ của chúng tôi và hiểu rõ hơn về bạn, thị hiếu của bạn, các xu hướng thị trường và các thông tin khác để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
– Để gửi bạn các thông tin quản lý liên quan đến Nền tảng và các dịch vụ của chúng tôi, các thay đổi của điều khoản và chính sách của chúng tôi;
– Để thực hiện các phân tích dữ liệu, nghiên cứu và phát triển và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ;
– Để gửi bạn các thông báo, thông tin liên quan đến các hoạt động tiếp thị và quảng cáo;
– Để giải quyết khiếu nại hoặc phản hồi bạn gửi;
– Để lưu trữ, sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn;
– Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định áp dụng;
– Để phục vụ các mục đích hành chính nội bộ, chẳng hạn như kiểm toán, phân tích dữ liệu, cơ sở dữ liệu;
– Để ngăn ngừa, phát hiện và điều tra các hoạt động bị cấm hoặc bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở gian lận, khủng bố, và các nguy cơ tài chính;
– Để phục vụ các mục đích khác mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm thu thập thông tin và các mục đích mà bạn đã đồng ý rõ ràng.

AN NINH

Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp kiểm soát và an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị mất, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hoại. Những biện pháp này bao gồm các thủ tục nội bộ và công nghệ, cũng như các thực tiễn bảo mật theo tiêu chuẩn của ngành.

Tuy nhiên, không phương thức truyền tải qua Internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin nào bạn truyền tải cho chúng tôi hoặc thông qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Do đó, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tiết lộ trái phép hoặc mất mát thông tin cá nhân nào mà chúng tôi không thể kiểm soát.

QUYỀN CỦA BẠN

Theo quy định của Luật bảo mật thông tin cá nhân, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong các quyền nêu trên hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: thietbiotonhapvd@gmail.com.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Nền tảng của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi thực hiện các thay đổi sẽ được coi là bạn đã đồng ý với các thay đổi đó. Vì vậy, bạn nên thường xuyên kiểm tra chính sách bảo mật này để đảm bảo rằng bạn nhận thức được bất kỳ thay đổi nào.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Công Ty TNHH Thiết Bị Ô Tô Nhập

Địa chỉ: 44 Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Tp Kon Tum, Kontum

Email: thietbiotonhapvd@gmail.com

Điện thoại: 0777 444 717

Chúng tôi cam kết sẽ luôn lắng nghe và xử lý kịp thời mọi vấn đề của khách hàng.