Bộ 2 Bóng Đèn pha LED Philips Ultinon Essential Gen 2 6500k

999.000 

999.000 
Model: H1, H4, H7, H11, HB3/4, HIR2, H8/11/16 11W, H8/11/16 24W
Xuất xứ Trung Quốc
Đơn vị tính: Bộ (2 bóng)
Màu sắc: Trắng