Thiết Bị Lọc Chống Nhiễu Cho Camera Lùi Ô Tô

89.000 

Bộ Chỉnh Lưu Chống Nhiễu Camera Lùi

    • Sau khi sử dụng bộ chỉnh lưu, hiệu ứng ổn đinh. Không còn gợn sóng và không có nhiễu.
    • Giải quyết các tình trạng: màn hình nhiễu, đảo ngược, màn hình xanh