Giá Đỡ Điện Thoại Ô Tô Đính Đá KINGCAR11

350.000  140.000 

350.000  140.000 
  • – CẢNH SÁT KHÔNG CÒN HỎI THĂM KHI BẠN NGHE ĐIỆN THOẠI LÚC LÁI XE
  • – DỄ DÀNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TÌM ĐƯỜNG
  • – KHÔNG PHẢI NHÌN XUỐNG ĐẦU DVD, GÂY NGUY HIỂM KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC
  • – KHÔNG CÒN BẤT TIỆN KHI LÁI XE