Cặp Sập Mỏ Cò Vuông Góc GH-201

38.000 

Cặp Sập Mỏ Cò Vuông Góc GH-201 là phụ kiện cần thiết trong việc lắp đặt loa xe ô tô, thiết bị âm thanh và các thiết bị điện trong xe ô tô.