10 Đầu Cose Đồng Chữ U 2GA

80.000 

Đầu Cosse Đồng Chữ U 2GA, là phụ kiện cần thiết, sử dụng tốt nhất để dẫn dòng điện ô tô, xe máy, kết cấu đầu đồng hình chữ U