Bộ Chuyển Đổi Tần Số Âm Thanh Cao Xuống Thấp KINGCAR-TD22

79.000 

79.000 

Bộ Lọc Chuyển Đổi Tần Số Âm Thanh Thấp Tới Cao TD-22, Là một thiết bị lọc và chuyển đổi, với chức năng lọc tạp âm, lọc tiếng ồn