Bộ Chuyển Đổi Tần Số Âm Thanh Cao Xuống Thấp KINGCAR-PH2

65.000 

Bộ Chuyển Đổi Tần Số Âm Thanh Cao Xuống Thấp KINGCAR-PH2: Là một thiết bị lọc và chuyển đổi, với chức năng lọc tạp âm, lọc tiếng ồn; chuyển đổi tần số âm thanh từ cao đến thấp.