Bộ Chuyển Đổi Tần Số Âm Thanh Cao Xuống Thấp KINGCAR-103A

39.000 

Bộ Lọc Chuyển Đổi Tần Số Âm Thanh Cao Tới Thấp K-103A, Là một thiết bị lọc và chuyển đổi, với chức năng lọc tạp âm, lọc tiếng ồn